Бітум – твердий чи смолоподібний продукт, що являє собою суміш вуглеводнів та їх азотистих, кислородистих, сірчистих і металомістких похідних. Бітуми нерозчинні у воді, повністю або частково розчинні в бензолі, хлороформі, сірковуглеці та інших органічних розчинниках. Бітум є одним із найбільш відомих і важливих будівельних матеріалів. Завдяки своїм властивостям він широко застосовується в дорожньому будівництві, виготовлені покрівельних матеріалів, при будівництві фундаментів будівель і споруд, прокладання трубопроводів тощо.

Дизельне паливо (дизель/дизпаливо) – це рідка речовина призначенням якої є забезпечення функціонування дизельних та газотурбінних двигунів різних видів транспорту. Дизельне паливо являє собою суміш вуглеводнів, отриманих при прямій перегонці нафти з гасово-газойлевих фракцій. В залежності від характеру застосування, дизпаливо розрізняють як мало в’язке, що складається з гасово-газойлевих фракцій прямої перегонки і до 1/5 із газойлів каталітичного крекінгу (для швидкохідних), та залишкове - суміш гасово-газойлевих фракцій з мазутом (для тихохідних двигунів).

Мазут – це рідкий вуглеводневий продукт темно-коричневого кольору (залишок після виділення з нафти чи продуктів її вторинної переробки бензинових, гасових і газойлевих фракцій, википаючих до 350-360°С. Мазут – це суміш вуглеводнів (з молекулярною масою від 400 до 1000 г/моль), нафтових смол (з молекулярною масою 500-3000 і більше г/моль), асфальтенів, карбенів, карбоїдів, що містять метали (V, Ni, Fe, Mg, Na, Са).

Технічні масла у промисловості мають велике значення для забезпечення надійної роботи різного роду устаткування. За своїм призначенням основні технічні мастила підрозділяються на мастильні масла й МОР. Там де застосування технічних мастил непрактичне, використовують консистентні змащення, які являють собою напівтвердий продукт диспергування присадки в рідкому змащенні. Застосування консистентного змащення дає можливість доставити мастила в такі місця,  де виникають труднощі у застосуванні рідких масел. МОР і холодильні масла поєднують в собі властивості охолоджуючої рідини і мастила, дозволяючи одночасно забезпечити ефективний теплообмін і захист поверхні від пошкодження корозією, зовнішніх факторів чи від зносу в результаті тертя.